nguoianh28
Cờ nhanh: 2195 W46D2L16
Cờ chậm: 2315 W693D195L553)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nguoianh28 (2294) DaiVuongGia (2112) 34S
2 win nguoianh28 (2268) huy67 (2177) 18S
3 win QUOCBINH (2083) nguoianh28 (2246) 58S
4 draw nguoianh28 (2247) huyhoang833 (2220) 11S
5 draw nguoianh28 (2248) huyhoang833 (2219) 44S
6 win nguyentienbn (2137) nguoianh28 (2236) 99S
7 lose nguoianh28 (2241) ngonhon (1993) 15F
8 win Quangtrung99 (2284) nguoianh28 (2199) 43S
9 lose nguoianh28 (2229) Quangtrung99 (2254) 18S
10 draw nguoianh28 (2229) nguyenbahien (2239) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguoianh28, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames