nguoianh28
Cờ nhanh: 2005 W70D3L45
Cờ chậm: 2315 W693D195L553)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuyenta (1999) nguoianh28 (2039) 52F
2 win ktnboy (2055) nguoianh28 (2022) 75F
3 win nguoianh28 (2004) ktnboy (2073) 24F
4 lose Ha2006 (2017) nguoianh28 (2037) 35F
5 lose nguoianh28 (2078) PDT (1923) 26F
6 win oaktown (2062) nguoianh28 (2046) 36F
7 win nguoianh28 (2030) smartooi (2037) 96F
8 lose nguoianh28 (2075) hongkong1997 (1843) 46F
9 win GrandMaster (1960) nguoianh28 (2049) 34F
10 lose il0o0li (2169) nguoianh28 (2061) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguoianh28, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames