nat_utt
Cờ nhanh: 1478 W0D0L2
Cờ chậm: 1909 W7030D813L6114)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nat_utt (1923) vivu123 (1982) 31S
2 win vivu123 (2000) nat_utt (1905) 41S
3 win nat_utt (1888) gauthancong (1947) 44S
4 win gauthancong (1965) nat_utt (1870) 49S
5 draw Tempchemhet (1853) nat_utt (1870) 39S
6 win thanhphong68 (1845) nat_utt (1855) 41S
7 lose thanhphong68 (1828) nat_utt (1872) 43S
8 win nat_utt (1861) xyzz (1715) 39S
9 lose fuongnt (1838) nat_utt (1878) 17S
10 win quynhvy (1966) nat_utt (1859) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nat_utt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames