may_giat
Cờ nhanh: 2064 W333D25L301
Cờ chậm: 2092 W211D40L158)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win may_giat (2028) cobra (2100) 99F
2 win chopchai (2127) may_giat (1988) 62F
3 draw may_giat (1986) mongthuhoa01 (2024) 78F
4 win Thienvuong (1867) may_giat (1960) 57F
5 win may_giat (1937) tranduymicha (1794) 41F
6 win tranduymicha (1820) may_giat (1911) 26F
7 win may_giat (1881) tranduymicha (1850) 38F
8 lose tranduymicha (1812) may_giat (1919) 48F
9 win may_giat (1890) tranduymicha (1841) 42F
10 win tranduymicha (1873) may_giat (1858) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by may_giat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames