mapileng
Cờ nhanh: 2223 W526D167L416
Cờ chậm: 2257 W346D194L204)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw gilgamet (2418) mapileng (2253) 55S
2 win xichmich (2000) mapileng (2245) 28S
3 win linhdang (2111) mapileng (2233) 21S
4 lose tandinh1965 (2334) mapileng (2246) 61S
5 lose dududu1967 (2255) mapileng (2262) 43S
6 win dududu1967 (2271) mapileng (2246) 35S
7 draw hoanghai1957 (2037) mapileng (2252) 30S
8 win mapileng (2233) cheungwcc (2347) 41S
9 win Trum_San_Ga (2196) mapileng (2218) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames