mapileng
Cờ nhanh: 2249 W526D167L415
Cờ chậm: 2275 W341D189L198)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trinhbanglan (2257) mapileng (2292) 21S
2 win trinhbanglan (2272) mapileng (2277) 21S
3 win y2008 (2105) mapileng (2266) 32S
4 win y2008 (2116) mapileng (2255) 23S
5 win zcj (2174) mapileng (2242) 24S
6 win zcj (2188) mapileng (2228) 55S
7 win htlacduong (1834) mapileng (2217) 22S
8 draw htlacduong (1813) mapileng (2238) 38S
9 win mapileng (2222) gerald99 (2241) 30S
10 draw gerald99 (2241) mapileng (2222) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mapileng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames