mapileng
Cờ nhanh: 2249 W526D167L415
Cờ chậm: 2218 W341D192L202)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw HOADA_KIEM_ (2429) mapileng (2212) 47S
2 lose bulypony (2070) mapileng (2232) 14S
3 draw AnhBTraVinh (2111) mapileng (2235) 16S
4 lose mapileng (2246) AnBinh2 (2403) 41S
5 lose AnBinh2 (2391) mapileng (2258) 34S
6 draw king_1989 (2254) mapileng (2258) 21S
7 lose king_1989 (2237) mapileng (2275) 11S
8 lose trinhbanglan (2257) mapileng (2292) 21S
9 win trinhbanglan (2272) mapileng (2277) 21S
10 win y2008 (2105) mapileng (2266) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mapileng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames