linh1979
Cờ nhanh: 1543 W16D1L14
Cờ chậm: 2171 W81D10L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win michael197 (2131) linh1979 (2140) 4S
2 lose quyty1953 (2131) linh1979 (2156) 8S
3 win phung_gia (2006) linh1979 (2145) 21S
4 lose phung_gia (1985) linh1979 (2166) 63S
5 win xiyuan (1619) linh1979 (2159) 16S
6 lose Jinjo (2240) linh1979 (2172) 12S
7 lose linh1979 (2186) Jinjo (2226) 37S
8 lose josh25 (1992) linh1979 (2231) 27S
9 lose linh1979 (2281) josh25 (1942) 27S
10 win josh25 (1956) linh1979 (2267) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by linh1979, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames