joey2626
Cờ nhanh: 2513 W123D4L56
Cờ chậm: 2109 W33D1L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win joey2626 (2504) qishou (2267) 52F
2 lose move123 (2448) joey2626 (2541) 40F
3 lose move123 (2377) joey2626 (2585) 50F
4 lose dongduc11 (2063) joey2626 (2145) 19S
5 draw player25 (2384) joey2626 (2591) 35F
6 draw joey2626 (2597) player25 (2378) 55F
7 lose joey2626 (2639) Dammecotuong (2468) 46F
8 win player25 (2396) joey2626 (2621) 22F
9 win xiuxiu3890 (2404) joey2626 (2612) 1F
10 win joey2626 (2602) xiuxiu3890 (2414) 2F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by joey2626, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames