hocchoico295
Cờ nhanh: 1733 W684D36L694
Cờ chậm: 2051 W95D10L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hocchoico295 (1718) hungdaugio (1698) 47F
2 win hungdaugio (1714) hocchoico295 (1702) 48F
3 lose levuong1951 (1711) hocchoico295 (1718) 26F
4 win hocchoico295 (1702) levuong1951 (1727) 45F
5 lose hocchoico295 (1734) Luyen4duy (1733) 68F
6 win huangdi1 (1736) hocchoico295 (1718) 26F
7 lose Thietthach83 (1686) hocchoico295 (1735) 41F
8 win hocchoico295 (1720) Thietthach83 (1701) 41F
9 lose hocchoico295 (1734) tinweekwok (1782) 67F
10 lose tinweekwok (1767) hocchoico295 (1749) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hocchoico295, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames