greentea_xq
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1884 W206D21L196)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win wow (1748) greentea_xq (1872) 58S
2 win greentea_xq (1860) wow (1760) 21S
3 win TheSun (1869) greentea_xq (1844) 68S
4 win greentea_xq (1827) TheSun (1886) 30S
5 win henryngo (1760) greentea_xq (1813) 43S
6 draw greentea_xq (1813) hunghoi58 (1785) 33S
7 win david_vn (1724) greentea_xq (1800) 31S
8 win greentea_xq (1785) hackbegin (1776) 23S
9 win hackbegin (1792) greentea_xq (1769) 94S
10 win SonnyVu (1873) greentea_xq (1750) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by greentea_xq, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames