girls_map
Cờ nhanh: 2329 W454D58L323
Cờ chậm: 1776 W13D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win girls_map (2310) huyentam1 (2098) 52F
2 win girls_map (2292) trinhuk (2054) 27F
3 win kokyong_riau (2382) girls_map (2253) 44F
4 win girls_map (2237) heoluoc (1956) 34F
5 lose danghdai (2218) girls_map (2306) 43F
6 win girls_map (2280) ThucTinh (2184) 46F
7 win girls_map (2254) thuanuaroi11 (2157) 70F
8 win Thienlyma08 (2098) girls_map (2230) 28F
9 win girls_map (2205) goose (2099) 10F
10 win girls_map (2185) thuacungvui1 (1990) 63F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by girls_map, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames