cmt2305
Cờ nhanh: 1673 W16D1L7
Cờ chậm: 1950 W52D1L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose roman (L0) cmt2305 (L0E) 18T
2 lose Vinh1956 (L0C) cmt2305 (L0C) 9T
3 lose cmt2305 (L0C) HoiT (L0C) 44T
4 win cmt2305 (1656) xyzz (1698) 44F
5 draw xyzz (1699) cmt2305 (1655) 98F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames