chatchem
Cờ nhanh: 1793 W677D45L612
Cờ chậm: 1502 W8D0L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kindaichi84 (1877) chatchem (1774) 42F
2 lose chatchem (1787) Son_hoangtu (1874) 32F
3 lose Son_hoangtu (1860) chatchem (1801) 43F
4 lose ngtandung (1637) chatchem (1822) 39F
5 lose chatchem (1837) Bomtan (1861) 38F
6 lose Bomtan (1845) chatchem (1853) 82F
7 lose chatchem (1867) kindaichi84 (1931) 115F
8 lose kindaichi84 (1917) chatchem (1881) 81F
9 lose chatchem (1899) LangVanPhong (1833) 32F
10 win chatchem (1886) chuyenthua (1796) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chatchem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames