annette
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1965 W2432D577L2539)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw cmlee (2002) annette (1964) 70S
2 draw annette (1962) yan (2042) 72S
3 win yan (2061) annette (1943) 47S
4 lose aguang (2054) annette (1955) 45S
5 win annette (1936) vuicuoi (2036) 31S
6 lose vuicuoi (2023) annette (1949) 40S
7 lose thiamfo (2010) annette (1963) 3S
8 draw truong1951 (2000) annette (1962) 25S
9 win annette (1945) TRUNGTHANHVA (2010) 42S
10 lose TRUNGTHANHVA (1996) annette (1959) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by annette, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames