ac_on_lang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2666 W72D144L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Baselornia (2518) ac_on_lang (2642) 43S
2 draw ac_on_lang (2650) fmj_phituyet (2513) 98S
3 draw ac_on_lang (2664) Ninja_trolai (2408) 23S
4 draw ac_on_lang (2677) Quach_Tinh (2444) 38S
5 win DocThu_DH (2415) ac_on_lang (2660) 83S
6 win ac_on_lang (2635) nnhuynh2 (2521) 34S
7 draw ac_on_lang (2639) Sony2007 (2559) 35S
8 draw nnhuynh2 (2545) ac_on_lang (2645) 76S
9 draw nnhuynh2 (2539) ac_on_lang (2651) 56S
10 draw ac_on_lang (2655) Kenny_Rogers (2574) 81S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ac_on_lang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames