abba01
Cờ nhanh: 2181 W84D2L32
Cờ chậm: 2304 W1804D290L1333)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win damme123 (2077) abba01 (2295) 19S
2 win abba01 (2285) damme123 (2087) 23S
3 win abba01 (2265) tien_yen (2400) 47S
4 win abba01 (2244) tien_yen (2421) 70S
5 lose abba01 (2253) Oh________N0 (2385) 34S
6 win Peter2016 (2194) abba01 (2242) 60S
7 win yank (2046) abba01 (2232) 31S
8 lose Quantrong (2140) abba01 (2251) 37S
9 lose abba01 (2264) tandinh1965 (2362) 21S
10 win chessking38 (2104) abba01 (2253) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by abba01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames