XinMoiOng
Cờ nhanh: 1706 W182D6L211
Cờ chậm: 1896 W7392D990L8683)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose XinMoiOng (1921) timsome25 (2025) 25S
2 lose NgcLinhN (2016) XinMoiOng (1934) 44S
3 win XinMoiOng (1915) NgcLinhN (2035) 62S
4 lose XinMoiOng (1930) HungN01 (1939) 115S
5 lose HungN01 (1923) XinMoiOng (1946) 25S
6 win mouse60 (1905) XinMoiOng (1931) 29S
7 lose XinMoiOng (1948) mouse60 (1888) 69S
8 win XinMoiOng (1930) sangbd (2015) 29S
9 win sangbd (2034) XinMoiOng (1911) 43S
10 lose XinMoiOng (1926) doduongnemda (1934) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by XinMoiOng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames