VoiRung
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1699 W133D38L167)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Fishingfun (1844) VoiRung (1723) 28S
2 draw emxinthua (1788) VoiRung (1719) 52S
3 lose pdc5452 (1934) VoiRung (1739) 38S
4 lose maica223 (2006) VoiRung (1756) 12S
5 lose VoiRung (1778) tlcl049 (1942) 44S
6 draw VoiRung (1768) tlcl049 (1952) 55S
7 lose Dvnam94 (1904) VoiRung (1793) 38S
8 lose Hungdung10 (1883) VoiRung (1821) 14S
9 lose VoiRung (1845) thuong8181 (1973) 32S
10 win VoiRung (1809) nguyenpmutt (1888) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VoiRung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames