ThienLe
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1728 W191D15L171)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Linhxuanshh (1713) ThienLe (1744) 50S
2 win ThienLe (1729) Linhxuanshh (1728) 21S
3 lose martineven (1778) ThienLe (1743) 53S
4 lose ThienLe (1758) martineven (1763) 29S
5 lose ThienLe (1777) Soluuhuong73 (1654) 51S
6 lose ThienLe (1791) congakc (1826) 41S
7 win ThienLe (1773) NgocThang54 (1845) 58S
8 win Caothap1 (1657) ThienLe (1761) 85S
9 lose ThienLe (1781) Caothap1 (1637) 59S
10 lose Ngphat (1753) ThienLe (1798) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThienLe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames