Td1234573
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1855 W454D84L539)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw maisieuphong (1898) Td1234573 (1854) 91S
2 lose Td1234573 (1868) Lll78New (1909) 1S
3 win haileo (1910) Td1234573 (1851) 27S
4 lose macdinhthang (1916) Td1234573 (1865) 44S
5 win Tranbichvan (1935) Td1234573 (1847) 10S
6 win Td1234573 (1822) TienBoLieu (1716) 38S
7 win TienBoLieu (1744) Td1234573 (1794) 55S
8 lose Td1234573 (1826) anhduchb (1823) 32S
9 win Td1234573 (1792) Khuongvy (1838) 38S
10 lose Td1234573 (1819) Tuandua555 (1899) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Td1234573, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames