T_H
Cờ nhanh: 1544 W39D2L44
Cờ chậm: 1645 W175D27L192)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win T_H (1528) ketamthuong (1559) 23F
2 win giagia (1455) T_H (1517) 45F
3 lose T_H (1531) banco (1566) 43F
4 win T_H (1515) kev123 (1525) 28F
5 lose T_H (1533) jack001 (1519) 42F
6 lose T_H (1548) yl_chooi (1556) 15F
7 lose T_H (1565) jack001 (1502) 31F
8 lose cdle3 (1692) T_H (1577) 16F
9 win T_H (1562) PrintIn (1558) 37F
10 lose thuaai (1632) T_H (1591) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by T_H, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames