SorryIwin8x
Cờ nhanh: 2259 W105D13L67
Cờ chậm: 2295 W69D7L33)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SorryIwin8x (2268) DanDm (2199) 27S
2 lose huynhvandong (2277) SorryIwin8x (2301) 32S
3 lose SorryIwin8x (2308) Steve_Lee (2818) 40S
4 win Caphe_amazon (2339) SorryIwin8x (2272) 30S
5 lose VitCo85 (2310) SorryIwin8x (2289) 112F
6 lose Song_Xa (2324) SorryIwin8x (2320) 47F
7 draw Song_Xa (2324) SorryIwin8x (2320) 35F
8 lose VitCo85 (2306) SorryIwin8x (2354) 34F
9 win hungha (2337) SorryIwin8x (2322) 21F
10 lose X_man (2294) SorryIwin8x (2357) 74F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SorryIwin8x, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames