SG_vedem
Cờ nhanh: 1806 W18D2L3
Cờ chậm: 2247 W345D195L273)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose SG_vedem (2290) photainam (2091) 9S
2 win SG_vedem (2265) Gago (2164) 44S
3 win khiemli (2172) SG_vedem (2237) 54S
4 lose trumcotuong7 (2253) SG_vedem (2269) 41S
5 draw trumcotuong7 (2252) SG_vedem (2270) 14S
6 lose SG_vedem (2302) Lehunglai (2293) 2S
7 win SG_vedem (2275) NoikhongSW (2203) 35S
8 win badboy2006vn (2292) SG_vedem (2240) 36S
9 draw Chess (2430) SG_vedem (2229) 45S
10 draw Haichess (2370) SG_vedem (2221) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SG_vedem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames