P30go
Cờ nhanh: 1746 W21D0L3
Cờ chậm: 2547 W73D30L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw P30go (2547) CuuVyHo (2555) 38S
2 draw CuuVyHo (2555) P30go (2547) 16S
3 draw P30go (2546) Tuy_Tam (2571) 40S
4 draw P30go (2545) Tuy_Tam (2572) 29S
5 win TranVanPhong (2553) P30go (2511) 41S
6 draw P30go (2506) soaica (2704) 81S
7 draw P30go (2500) soaica (2710) 26S
8 win azerty (2310) P30go (2479) 59S
9 win doc_cocaubai (2378) P30go (2466) 126S
10 win tuan2017 (1787) P30go (2462) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by P30go, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames