NuNguyen
Cờ nhanh: 1683 W11D1L1
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Chandai (1697) NuNguyen (1667) 29F
2 win tragl2002_82 (1648) NuNguyen (1652) 30F
3 win so3209 (1596) NuNguyen (1622) 24F
4 win quan17 (1635) NuNguyen (1606) 29F
5 win quan17 (1652) NuNguyen (1589) 23F
6 win NuNguyen (1573) hongquang10 (1605) 23F
7 draw bachhong (1637) NuNguyen (1572) 88F
8 lose NuNguyen (1585) bda (1662) 46F
9 win bda (1681) NuNguyen (1566) 35F
10 win NuNguyen (1550) hoangha9 (1563) 96F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NuNguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames