Me0o1987
Cờ nhanh: 2089 W218D24L118
Cờ chậm: 2035 W532D131L377)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win doatmenhky (L0E) Me0o1987 (L0) 0T
2 win Me0o1987 (L0) Vuacotuong01 (L0) 44T
3 win Me0o1987 (L0E) Thaiuk (L0C) 44T
4 win ha_tra (L0B) Me0o1987 (L0C) 40T
5 win Me0o1987 (L0A) belien30 (L0A) 48T
6 win doatmenhky (L0D) Me0o1987 (L0) 1T
7 win Me0o1987 (L0) Congaque (L0E) 23T
8 win Me0o1987 (L0E) rau_66 (L0E) 49T
9 win Thegioico (L0C) Me0o1987 (L0C) 28T
10 win belien30 (L0A) Me0o1987 (L0A) 22T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Me0o1987, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames