MaiKimDuy
Cờ nhanh: 1512 W2D0L1
Cờ chậm: 1901 W334D40L300)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose flower (1917) MaiKimDuy (1916) 13S
2 lose theh (1856) MaiKimDuy (1953) 62S
3 draw HoangLeDuc (2092) MaiKimDuy (1945) 2S
4 win rolandyong (1843) MaiKimDuy (1932) 12S
5 win MaiKimDuy (1918) rolandyong (1857) 30S
6 win MaiKimDuy (1903) vinhlinh (1871) 27S
7 draw MaiKimDuy (1903) LNguyn (1897) 48S
8 lose phuoc1368 (1928) MaiKimDuy (1918) 20S
9 lose MaiKimDuy (1942) caothanh64 (2065) 46S
10 win MaiKimDuy (1932) thephuong01 (1857) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MaiKimDuy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames