MaiKimDuy
Cờ nhanh: 1512 W2D0L1
Cờ chậm: 1807 W237D24L220)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ng_Duc_Thanh (1820) MaiKimDuy (1791) 19S
2 lose MaiKimDuy (1807) Ng_Duc_Thanh (1804) 53S
3 lose jonnythanhle (1804) MaiKimDuy (1841) 25S
4 lose cau__hue (2065) MaiKimDuy (1861) 75S
5 lose MaiKimDuy (1875) Taochemhet (1792) 22S
6 win jonas (1725) MaiKimDuy (1866) 51S
7 lose MaiKimDuy (1890) TT123456789 (2015) 86S
8 win Bacdau (1901) MaiKimDuy (1856) 65S
9 win jonnythanhle (1765) MaiKimDuy (1828) 9S
10 lose MaiKimDuy (1846) Dacaubong1 (1766) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MaiKimDuy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames