LuckyBau
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2016 W409D94L347)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TuaHai (2037) LuckyBau (2031) 33S
2 lose LuckyBau (2047) TuaHai (2021) 37S
3 draw LuckyBau (2048) Lenh_Xe_Xac (2000) 47S
4 lose LuckyBau (2064) boditsoai (2063) 44S
5 lose LuckyBau (2083) ChineseChess (1984) 24S
6 lose LuckyBau (2096) michael197 (2190) 26S
7 win LuckyBau (2083) binhtute (1995) 9S
8 lose LuckyBau (2099) minhtue_2 (2084) 72S
9 win LuckyBau (2083) minhtue_2 (2100) 69S
10 lose LuckyBau (2097) khicon00 (2160) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LuckyBau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames