Khoailui
Cờ nhanh: 1817 W563D17L588
Cờ chậm: 1656 W207D15L226)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win icchanm (1772) Khoailui (1786) 21F
2 win Luyen4duy (1802) Khoailui (1751) 19F
3 win Khoailui (1712) Luyen4duy (1841) 32F
4 win Luyen4duy (1885) Khoailui (1668) 55F
5 lose xterm (1685) Khoailui (1683) 57F
6 win ABCD2678 (1662) Khoailui (1668) 52F
7 lose tahuutat (1679) Khoailui (1684) 46F
8 win Len (1643) Khoailui (1669) 25F
9 lose Khoailui (1682) tt_cotuong (1780) 32F
10 win Kate_Tsui (1646) Khoailui (1667) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Khoailui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames