Kenny_Rogers
Cờ nhanh: 2620 W75D7L9
Cờ chậm: 2606 W82D77L10)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Z270 (2653) Kenny_Rogers (2603) 25S
2 draw Kenny_Rogers (2600) Z270 (2656) 27S
3 draw ThudoChess (2620) Kenny_Rogers (2599) 37S
4 win Kenny_Rogers (2588) ngocthanh01 (2182) 13S
5 win Kenny_Rogers (2614) gamma (2045) 18F
6 draw Kenny_Rogers (2588) CuuVyHo (2591) 87S
7 draw CuuVyHo (2591) Kenny_Rogers (2588) 33S
8 win zcj (2238) Kenny_Rogers (2575) 43S
9 win hoahongden (2421) Kenny_Rogers (2593) 36F
10 draw Kenny_Rogers (2579) xoop (2411) 174S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kenny_Rogers, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames