HungMai
Cờ nhanh: 2094 W481D59L454
Cờ chậm: 1554 W5D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HungMai (L0A) BLACKY (L0B) 0T
2 lose HungMai (L0A) ailatoi (L0A) 32T
3 lose nfq (L0A) HungMai (L0A) 62T
4 win HungMai (L0) viendanho (L0) 22T
5 lose michael197 (L0) HungMai (L0) 36T
6 win HungMai (L0E) danchoi_nb (L0E) 22T
7 win covui (L0C) HungMai (L0C) 28T
8 win HungMai (L0A) hoachauthuan (L0A) 22T
9 lose Me0o1987 (L0F) HungMai (L0E) 1T
10 lose HungMai (L0E) michael197 (L0E) 88T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HungMai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames