HungMai
Cờ nhanh: 2100 W483D60L457
Cờ chậm: 1554 W5D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HungMai (2093) lemonTree (1984) 36F
2 win GT2013 (2220) HungMai (2052) 14F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames