Holocaust
Cờ nhanh: 2674 W50D8L0
Cờ chậm: 2623 W65D52L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Holocaust (2631) MoonLight (2483) 29S
2 draw Holocaust (2631) KuChiNguoc (2616) 25S
3 draw Holocaust (2631) KuChiNguoc (2616) 23S
4 win cheungwcc (2302) Holocaust (2617) 39S
5 win Johnly0001 (2347) Holocaust (2660) 25F
6 win Kim_Tra (2400) Holocaust (2597) 102S
7 win Holocaust (2573) Tuannhi (2444) 53S
8 draw Holocaust (2581) GTR (2445) 83S
9 draw GTR (2436) Holocaust (2590) 38S
10 draw Holocaust (2600) GTR (2426) 87S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Holocaust, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames