Holocaust
Cờ nhanh: 2715 W52D8L0
Cờ chậm: 2637 W67D63L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose doccocuukiem (2758) Holocaust (2663) 84S
2 win yoyofun (2485) Holocaust (2641) 79S
3 win Holocaust (2600) kimhong_5A6 (2768) 53S
4 draw doccocuukiem (2720) Holocaust (2593) 34S
5 draw doccocuukiem (2728) Holocaust (2585) 100S
6 draw cuteobd (2590) Holocaust (2585) 32S
7 draw Holocaust (2585) cuteobd (2590) 27S
8 draw cuteobd (2590) Holocaust (2585) 35S
9 draw Holocaust (2585) cuteobd (2590) 75S
10 win Will_Win (2549) Holocaust (2692) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Holocaust, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames