GoodByeOne
Cờ nhanh: 2114 W119D9L70
Cờ chậm: 2134 W77D6L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GoodByeOne (2100) y_em (2063) 1F
2 draw GoodByeOne (2131) tukhuc (2256) 77S
3 lose tukhuc (2244) GoodByeOne (2143) 36S
4 win GoodByeOne (2085) girls_map (2071) 23F
5 win girls_map (2087) GoodByeOne (2069) 42F
6 win quycoc (1901) GoodByeOne (2058) 35F
7 lose NhatDiemHong (1891) GoodByeOne (2102) 15F
8 win yen (1893) GoodByeOne (2134) 51S
9 win GoodByeOne (2125) yen (1902) 52S
10 lose GoodByeOne (2121) titoe_khue1 (2006) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GoodByeOne, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames