GoodByeOne
Cờ nhanh: 2210 W128D9L73
Cờ chậm: 2107 W77D6L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win boner (1761) GoodByeOne (2200) 24F
2 win GoodByeOne (2190) boner (1771) 29F
3 win nghlmp (1902) GoodByeOne (2174) 26F
4 win GoodByeOne (2156) nghlmp (1920) 40F
5 win nghlmp (1940) GoodByeOne (2136) 41F
6 win GoodByeOne (2113) nghlmp (1963) 28F
7 win nghlmp (1988) GoodByeOne (2088) 40F
8 win GoodByeOne (2059) nghlmp (2017) 34F
9 lose nghlmp (1978) GoodByeOne (2098) 56F
10 lose GoodByeOne (2116) Szep (2042) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GoodByeOne, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames