GaDanhCo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1912 W300D40L322)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GaDanhCo (1891) hungdaulua (2095) 18S
2 lose hungdaulua (2085) GaDanhCo (1901) 28S
3 lose Nhemapuu (2165) GaDanhCo (1918) 27S
4 lose GaDanhCo (1932) lamergoat (1994) 18S
5 lose nguyenbay (1933) GaDanhCo (1948) 21S
6 lose n_539435 (1999) GaDanhCo (1962) 28S
7 lose GaDanhCo (1977) n_539435 (1984) 9S
8 lose conthuongme (1978) GaDanhCo (1993) 47S
9 lose phi_dao999 (2023) GaDanhCo (2008) 28S
10 lose DeTam_VNCH (2109) GaDanhCo (2035) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GaDanhCo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames