DungV
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1823 W435D71L477)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DungV (1839) Langtukb73 (1826) 23S
2 win Langtukb73 (1842) DungV (1823) 33S
3 win Thaiha2021 (1807) DungV (1807) 94S
4 win DungV (1787) dung1956 (1945) 35S
5 lose dung1956 (1934) DungV (1798) 38S
6 lose winhco (1816) DungV (1813) 32S
7 win bcldoican (1836) DungV (1796) 92S
8 lose tuongtubong (1911) DungV (1822) 32S
9 win DungV (1804) mouse60 (1880) 15S
10 win deng51 (1780) DungV (1789) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DungV, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames