DoDucMinh
Cờ nhanh: 1847 W24D2L4
Cờ chậm: 2179 W121D32L63)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tambatcuu (2185) DoDucMinh (2179) 84S
2 lose DoDucMinh (2193) andy2019 (2245) 19S
3 win phung_gia (1965) DoDucMinh (2184) 26S
4 lose DoDucMinh (2226) DanHocNghe (2054) 30S
5 win hoc_hoi_ban (2141) DoDucMinh (2198) 37S
6 win DoDucMinh (2185) chungle (2096) 53S
7 draw chungle (2094) DoDucMinh (2187) 17S
8 win DoDucMinh (2178) hoangcungd (1937) 66S
9 lose DoDucMinh (2191) hn500 (2287) 53S
10 win DoDucMinh (2179) hoachauthuan (2076) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DoDucMinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames