DayMadi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2912 W93D87L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DayMadi (2903) BacCai (2667) 3S
2 win hungba_hn (2699) DayMadi (2895) 60S
3 win DayMadi (2887) hungba_hn (2707) 71S
4 win tumaytq (2651) DayMadi (2878) 46S
5 win DayMadi (2869) tumaytq (2660) 37S
6 win Amsterdam (2649) DayMadi (2860) 80S
7 win DayMadi (2850) Amsterdam (2659) 107S
8 win BacCai (2595) DayMadi (2842) 32S
9 win DayMadi (2833) BacCai (2606) 85S
10 draw hungba_hn (2703) DayMadi (2837) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DayMadi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames