Danh_Nhu_ket
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1754 W974D227L1019)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Danh_Nhu_ket (1763) Paris_009 (1889) 40S
2 win Danh_Nhu_ket (1748) SatThu_one (1855) 56S
3 win TieuphongTLB (1896) Danh_Nhu_ket (1732) 28S
4 lose Paris_009 (1882) Danh_Nhu_ket (1741) 60S
5 lose Danh_Nhu_ket (1751) Cowgirl (1858) 1S
6 lose Danh_Nhu_ket (1764) jonas (1723) 40S
7 win Danh_Nhu_ket (1752) whiteEagle45 (1727) 28S
8 win Danh_Nhu_ket (1736) totnhapcung (1896) 29S
9 win Danh_Nhu_ket (1720) Paris_009 (1889) 29S
10 lose roman (1809) Danh_Nhu_ket (1730) 97S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Danh_Nhu_ket, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames