ChoiVuiVe
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1807 W260D22L302)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose defendor (1890) ChoiVuiVe (1865) 50S
2 win ChoiVuiVe (1844) Hien_Ci (2029) 47S
3 lose obien53 (1895) ChoiVuiVe (1844) 5S
4 lose humxam1950 (1916) ChoiVuiVe (1858) 26S
5 lose ChoiVuiVe (1867) ssajia (2095) 107S
6 lose cttruong (2049) ChoiVuiVe (1889) 45S
7 draw ChoiVuiVe (1879) cttruong (2059) 73S
8 lose defendor (1819) ChoiVuiVe (1916) 38S
9 lose ChoiVuiVe (1943) Cafe_den (2018) 37S
10 win ChoiVuiVe (1921) PHANXIPAN (1755) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChoiVuiVe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames