ChoiDeBiet01
Cờ nhanh: 1870 W239D9L209
Cờ chậm: 2140 W2545D698L2160)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ChoiDeBiet01 (2125) thuadyem (2102) 28S
2 draw ChoiDeBiet01 (2125) thuadyem (2102) 89S
3 win vandoanh (2040) ChoiDeBiet01 (2112) 48S
4 lose ChoiDeBiet01 (2131) vandoanh (2021) 88S
5 win DragonFruit (2087) ChoiDeBiet01 (2116) 28S
6 draw ChoiDeBiet01 (2116) DragonFruit (2087) 41S
7 win DD880132 (2113) ChoiDeBiet01 (2100) 30S
8 lose DD880132 (2097) ChoiDeBiet01 (2116) 46S
9 win ChoiDeBiet01 (2105) QTC (1940) 18S
10 lose ChoiDeBiet01 (2123) tansatlenh (2053) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChoiDeBiet01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames