Caothuco255
Cờ nhanh: 1692 W150D7L147
Cờ chậm: 1993 W1106D206L914)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win giau9999 (1996) Caothuco255 (1977) 33S
2 win Caothuco255 (1965) Hoa_Long (1842) 68S
3 win Hoa_Long (1854) Caothuco255 (1953) 29S
4 lose Caothuco255 (1969) Jeff (1967) 49S
5 win Jeff (1983) Caothuco255 (1953) 82S
6 win trongkimbo (1921) Caothuco255 (1938) 30S
7 lose congay (2019) Caothuco255 (1951) 49S
8 draw honganh_4a2 (1979) Caothuco255 (1951) 33S
9 lose huylink (1922) Caothuco255 (1968) 32S
10 lose honganh_4a2 (1981) Caothuco255 (1984) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Caothuco255, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames