BACHDAT2010
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2003 W320D38L258)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win BACHDAT2010 (1984) nguyentienbn (2091) 29S
2 win nguyentienbn (2111) BACHDAT2010 (1964) 59S
3 lose DHKT_15 (1828) BACHDAT2010 (1984) 6S
4 lose vastungho (2221) BACHDAT2010 (1993) 19S
5 lose BACHDAT2010 (2002) vastungho (2212) 24S
6 lose BACHDAT2010 (2016) tthl (2075) 16S
7 lose tthl (2060) BACHDAT2010 (2031) 30S
8 lose aftrain (2142) BACHDAT2010 (2044) 30S
9 win BACHDAT2010 (2030) nat_utt (1990) 31S
10 win nat_utt (2005) BACHDAT2010 (2015) 74S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BACHDAT2010, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames