AnhPhan1
Cờ nhanh: 2094 W35D0L5
Cờ chậm: 1479 W2D0L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AnhPhan1 (1496) chimgia (1438) 3S
2 lose duc2020 (1564) AnhPhan1 (1510) 4S
3 lose AnhPhan1 (2114) chienthang10 (1974) 2F
4 lose Anhsao (1968) AnhPhan1 (2134) 2F
5 win AnhPhan1 (2110) trinhuk (1977) 22F
6 win AnhPhan1 (2089) cotam111 (1913) 28F
7 win AnhPhan1 (2060) cobra (2022) 24F
8 win AnhPhan1 (2021) hongkong1997 (2140) 32F
9 win AnhPhan1 (1987) sanfrancisco (2031) 26F
10 win AnhPhan1 (1947) HungQuang (2083) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhPhan1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames