AnhHao
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1668 W67D9L77)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DocCoKy1 (1769) AnhHao (1678) 18S
2 lose Dangsinhdhv (1895) AnhHao (1685) 28S
3 lose T_T_T (1624) AnhHao (1699) 27S
4 lose TieuphongTLB (1754) AnhHao (1710) 22S
5 lose AnhHao (1719) Paris_009 (1870) 28S
6 lose AnhHao (1733) Big_two (1644) 55S
7 win AnhHao (1723) Hoibi (1635) 27S
8 win AnhHao (1711) giangpm (1719) 18S
9 lose ad (1715) AnhHao (1724) 34S
10 lose Egaibentre (1895) AnhHao (1732) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhHao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames