Amature22
Cờ nhanh: 1499 W1D0L1
Cờ chậm: 2158 W45D6L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Frendy8899 (2144) Amature22 (2125) 38S
2 win ChoiVuiVe (1952) Amature22 (2103) 30S
3 lose Amature22 (2139) anhphieulang (2073) 53S
4 win namteo (2115) Amature22 (2107) 34S
5 win M16 (2066) Amature22 (2076) 57S
6 win hoanghai09 (2096) Amature22 (2041) 35S
7 win Jean (2162) Amature22 (2021) 5S
8 lose Dong_Thap (2174) Amature22 (2045) 18S
9 lose masterdien (2089) Amature22 (2060) 38S
10 win Amature22 (2043) masterdien (2106) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Amature22, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames