vtc
Cờ nhanh: 1552 W22D4L28
Cờ chậm: 1906 W3772D1098L3630)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose DongHoi73 (1982) vtc (1814) 30S
12 lose vtc (1849) PhuongDung (1795) 38S
13 win vtc (1817) yxw (1823) 32S
14 lose tuandialy (1871) vtc (1847) 70S
15 lose HKNguyen1985 (1891) vtc (1878) 37S
16 draw Thaixalem007 (1906) vtc (1877) 16S
17 win vtc (1839) Thaixalem007 (1944) 36S
18 lose DongGiao (2038) vtc (1860) 39S
19 lose Du (2091) vtc (1879) 44S
20 lose vtc (1905) Nhemapuu (1988) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vtc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames