vtc
Cờ nhanh: 1552 W22D4L28
Cờ chậm: 1957 W3952D1140L3788)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose ronghalong (2000) vtc (2023) 53S
12 win DanDm (2249) vtc (1976) 79S
13 lose tuandialy (1939) vtc (2012) 42S
14 win tuandialy (1970) vtc (1981) 46S
15 win vtc (1961) DOIKHONGLAMO (1767) 18S
16 draw vtc (1973) DOIKHONGLAMO (1755) 36S
17 win vtc (1934) tuandialy (2050) 65S
18 win benkin (2038) vtc (1894) 62S
19 lose vtc (1912) B52bombers (2156) 17S
20 win Aladin007 (2105) vtc (1867) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vtc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames