tumaytq
Cờ nhanh: 1568 W5D0L1
Cờ chậm: 2512 W73D70L13)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose tumaytq (2596) KyThuVoTinh (2645) 47S
12 draw tumaytq (2600) CuuVyHo (2525) 46S
13 draw tumaytq (2598) KyThuVoTinh (2647) 76S
14 draw tumaytq (2595) KyThuVoTinh (2650) 47S
15 draw tumaytq (2592) KyThuVoTinh (2653) 55S
16 draw tumaytq (2588) KyThuVoTinh (2657) 45S
17 draw tumaytq (2584) KyThuVoTinh (2661) 35S
18 draw Bungbu (2581) tumaytq (2584) 30S
19 lose tumaytq (2615) LyMacSau (2619) 68S
20 draw tumaytq (2615) LyMacSau (2619) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tumaytq, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames