tuanendo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2495 W3311D1155L2950)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose cheungwcc (2358) tuanendo (2371) 28S
12 draw tuanendo (2371) cheungwcc (2358) 49S
13 lose tuanendo (2400) suphutaixuat (2446) 18S
14 draw tuanendo (2394) ThoHoaPhu (2508) 108S
15 lose tuanendo (2431) ngungohantin (2339) 41S
16 lose duylinh2103 (2252) tuanendo (2452) 36S
17 win duylinh2103 (2262) tuanendo (2442) 26S
18 win tuanendo (2406) ThoHoaPhu (2477) 103S
19 draw tuanendo (2402) ThoHoaPhu (2481) 66S
20 win ledung (1910) tuanendo (2394) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuanendo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames