doccocuukiem
Cờ nhanh: 2292 W40D7L4
Cờ chậm: 2818 W393D663L60)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 draw doccocuukiem (2795) bugchess64U (2515) 42S
12 win doccocuukiem (2779) HoaiHamHo (2513) 52S
13 win doccocuukiem (2756) chess2u (2609) 35S
14 draw doccocuukiem (2765) chess2u (2600) 33S
15 draw doccocuukiem (2776) chess2u (2589) 39S
16 draw doccocuukiem (2788) chess2u (2577) 27S
17 win doccocuukiem (2768) LocCoc1 (2575) 49S
18 win doccocuukiem (2748) DonPhuong (2548) 70S
19 draw doccocuukiem (2761) DonPhuong (2535) 52S
20 draw doccocuukiem (2771) QuanChua (2594) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doccocuukiem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames