cheungwcc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2486 W1127D162L769)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win firstavenue (2325) cheungwcc (2472) 28S
12 win happy2000 (2303) cheungwcc (2461) 25S
13 draw khacviet (2252) cheungwcc (2467) 69S
14 win cheungwcc (2457) khacviet (2262) 35S
15 lose cheungwcc (2467) yoyofun (2652) 57S
16 lose minhchucoma (2589) cheungwcc (2479) 38S
17 win ThapdienMP (2260) cheungwcc (2470) 35S
18 lose CuuVyHo (2718) cheungwcc (2479) 39S
19 draw qjin001 (2261) cheungwcc (2485) 102S
20 win qjin001 (2271) cheungwcc (2475) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cheungwcc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames