cctrieuman
Cờ nhanh: 2405 W55D0L0
Cờ chậm: 2690 W65D56L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win cctrieuman (2331) trangphi (2325) 17F
12 win cctrieuman (2297) hiensi (2335) 36F
13 win cctrieuman (2270) hongkong1997 (2203) 45F
14 win BacCai (2411) cctrieuman (2228) 39F
15 win danghdai (2286) cctrieuman (2191) 26F
16 win duykhanh2504 (2123) cctrieuman (2177) 17F
17 win cctrieuman (2162) duykhanh2504 (2138) 19F
18 win Player19 (1935) cctrieuman (2153) 30F
19 win edmundtan (1898) cctrieuman (2145) 28F
20 win cctrieuman (2136) trinh96 (1903) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cctrieuman, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames