cctrieuman
Cờ nhanh: 2405 W55D0L0
Cờ chậm: 2748 W70D71L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win cctrieuman (2706) chessr1 (2410) 75S
12 draw chessr1 (2392) cctrieuman (2724) 51S
13 win cctrieuman (2710) ThudoChess (2673) 61S
14 draw cctrieuman (2709) thienha (2766) 35S
15 draw thienha (2767) cctrieuman (2708) 14S
16 draw WuLinDaTuSha (2696) cctrieuman (2708) 201S
17 draw cctrieuman (2708) WuLinDaTuSha (2696) 70S
18 draw QuanChua (2741) cctrieuman (2707) 42S
19 draw cctrieuman (2706) QuanChua (2742) 27S
20 win cctrieuman (2690) hungba_hn (2692) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cctrieuman, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames