Vitvamco2020
Cờ nhanh: 1854 W195D15L199
Cờ chậm: 2052 W1118D373L1033)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose Vitvamco2020 (2101) huyhoang833 (2213) 41S
12 win wowbim (2124) Vitvamco2020 (2066) 22S
13 lose Vitvamco2020 (1869) tuhythaihau (1873) 26F
14 win Vitvamco2020 (1856) danny50 (1762) 72F
15 win weiwillywang (1809) Vitvamco2020 (1841) 14F
16 draw HongChung1 (1914) Vitvamco2020 (2075) 45S
17 draw Vitvamco2020 (2077) doduongnemda (2001) 41S
18 win Vitvamco2020 (2056) Jun_33 (2227) 28S
19 lose Jun_33 (2216) Vitvamco2020 (2067) 41S
20 draw daothailiem (1998) Vitvamco2020 (2071) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitvamco2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames