Vitvamco2020
Cờ nhanh: 1934 W205D16L204
Cờ chậm: 1943 W1258D425L1184)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win Vitvamco2020 (1970) thachtuyen81 (1933) 20S
12 win Vitvamco2020 (1941) ervin (1896) 45S
13 win Vitvamco2020 (1900) HongNhn (2059) 50S
14 draw Vitvamco2020 (1905) vuilachinh31 (1814) 45S
15 lose DanDm (2141) Vitvamco2020 (1924) 17S
16 draw lebinhctkc (2113) Vitvamco2020 (1919) 41S
17 lose Vitvamco2020 (1938) lebinhctkc (2155) 40S
18 win Vitvamco2020 (1913) vochieudaisu (1798) 27S
19 lose Vitvamco2020 (1944) trung76ht (1946) 59S
20 lose Vitvamco2020 (1970) binh___dinh (2060) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitvamco2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames